نحوه محاسبه برخی فیلدهای مالیاتی

نحوه محاسبه فیلدهای مالیاتی
نام فیلد جایگاه فیلد توضیح و فرمول محاسبه
مبلغ نسیه (هدر) صورتحساب اگر روش تسویه نقدی/نسیه یا به عبارتی مقدار آن 3 باشد، تکمیل کردن مبلغ نسیه الزامی خواهد بود.

حتی در فروش با نوع ارز غیر ریالی این فیلد باید با معادل ریالی تکمیل شود.

نحوه محاسبه مبلغ نسیه:

ابتدا باید محموع مبالغ بدون در نظر گرفتن «مالیات بر ارزش افزوده»، «سایر مالیات و عوارض» و «سایر وجوهات قانونی» محاسبه شود؛ سپس مقداری از مبلغ کل بدون مبالغ مالیات‌ها که نسیه است در این ستون محاسبه و نوشته شود.

به عبارت دیگر،

: مبلغ نسیه

: مجموع صورتحساب

: مجموع سایر مالیات، عوارض و وجوه قانونی

: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

: مبلغ پرداختی نقدی

موضوع ماده ۱۷ (هدر) صورتحساب تکمیل این فیلد اختیاری است.

مبلغ این ستون می‌بایست کوچکتر یا حداکثر برابر مجموع مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب باشد.

CT: مالیات موضوع ماده 17

: مجموع مالیات بر ارزش افزوده

تعداد/مقدار اقلام صورتحساب (حداکثر تعداد رقم صحیح ،13حداکثر تعداد رقم اعشار 6)

تعداد/ مقدار باید بزرگتر از صفر باشد.

مبلغ واحد اقلام صورتحساب (حداکثر تعداد رقم صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار8)

در تمام الگوهای صورتحساب (حتی صادرات) باید مبلغ واحد بر حسب ریال وارد شود.

مبلغ واحد باید بزرگتر از صفر باشد.

مبلغ تخفیف اقلام صورتحساب (حداکثر تعداد رقم صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار0)

در تمام الگوهای صورتحساب باید مبلغ تخفیف بر حسب ریال وارد شود.

مبلغ تخفیف حداکثر می‌تواند برابر با مبلغ پیش از تخفیف باشد.

مبلغ تخفیف می‌تواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اقلام صورتحساب (حداکثر تعداد رقم صحیح 18، حداکثر تعداد رقم اعشار0)

در تمام الگوهای صورتحساب باید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده بر حسب ریال وارد شود.

: مبلغ مالیات بر ارزش افزوده

: نرخ مالیات بر ارزش افزوده (مقدار صحیح: 9 __ مقادیر غلط: 9% یا 0.09)

: مبلغ بعد از تخفیف (در الگوی صادرات و بلیت هواپیما تخفیف وجود نداشته و این مبلغ همان مبلغ واحد در بلیت هواپیما یا ارزش ریالی در صادرات است.)

مبلغ مالیات برارزش افزوده می‌تواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

از بین نرخ مالیات بر ارزش افزوده و مبلغ آن پر کردن یک مورد کفایت می‌کند.

در مورد صورتحساب‌های الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده (مقدار صحیح: 9 __ مقادیر غلط: 9% یا 0.09)

: جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود

به عبارت دیگر در الگوی طلا جواهر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از روی «جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود» محاسبه می‌شود.

مبلغ سایر مالیات و عوارض اقلام صورتحساب مبلغ سایر مالیات و عوارض که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین میشود، از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

از بین نرخ سایر مالیات و عوارض و مبلغ آن پر کردن یک مورد کفایت می‌کند.

: نرخ سایر مالیات و عوارض (مقدار صحیح: 9 __ مقادیر غلط: 9% یا 0.09)

: مبلغ بعد از تخفیف (در الگوی صادرات تخفیف نداریم و این مبلغ همان ارزش ریالی در صادرات است.)

مبلغ سایرمالیات وعوارض می‌تواند صفر یا بزرگتر ازصفر باشد.

در صورتحساب‌های الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ سایرمالیات، از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

: نرخ سایر مالیات، عوارض

: جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود

به عبارت دیگر در الگوی طلا جواهر مبلغ سایرمالیات وعوارض از روی «جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود» محاسبه می‌شود.

مبلغ سایر وجوه قانونی اقلام صورتحساب مبلغ سایر وجوه قانونی Ks3 که بر اساس نوع کالا یا خدمت و طبق قانون تعیین می‌شود، از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

از بین نرخ سایر وجوه قانونی و مبلغ آن پر کردن یک مورد کفایت می‌کند.

: نرخ سایر وجوه قانونی (مقدار صحیح: 9 _ مقادیر غلط: 9% یا 0.09)

:مبلغ بعد از تخفیف (در الگوی صادرات تخفیف نداریم و این مبلغ همان ارزش ریالی در صادرات است.)

مبلغ سایر وجوه قانونی می‌تواند صفر یا بزرگتر از صفر باشد.

در صورتحساب‌های الکترونیکی با الگوی طلا، جواهر و پلاتین مبلغ سایر وجوه قانونی از فرمول زیر محاسبه می‌شود.

:نرخ سایر وجوه قانونی

: جمع کل اجرت، حقالعمل و سود

به عبارت دیگر در الگوی طلا جواهر مبلغ سایر وجوه قانونی از روی «جمع کل اجرت، حق‌العمل و سود» محاسبه می‌شود.

Picture of نویسنده: تیم تحریریه کیسان
نویسنده: تیم تحریریه کیسان

سعی ما در تولید محتوای بروز و کاربردی برای رفع نیاز مؤعدیان عزیز است. در صورتی که سوال دارید لطفا با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *